Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie i Dział Projektów Międzynarodowych KUL serdecznie zapraszają na szkolenie pn. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w naukach społecznych i humanistycznych" (formuła online). Szkolenie odbędzie się 19 lutego 2021 r. (piątek) w godz. 11.00-13.00 (platforma internetowa Webex).

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny jednak przez wzgląd na aspekty techniczne, liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 100 osób). Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 lutego br.

Podczas szkolenia, praktyczne aspekty przygotowania wniosku i realizacji grantu ERC przestawi Prof. Katarzyna Marciniak, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka ERC Consolidator Grant.

 

ZAPROSZENIE (do pobrania)

AGENDA SZKOLENIA (do pobrania)

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II:
o p. Urszula Czyżewska, email: uczyzewska@kul.pl
• Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej:
o p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl,
o p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu!

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021, godz. 13:35 - Urszula Czyżewska