Życzenia Rektora KUL na Wielkanoc 2021

 

 

 


Życzenia Rektora KUL „Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat”

(J 16,33)

 

Zgodnie z chrześcijańską wiarą ze śmierci rodzi się zmartwychwstanie. Tylko to, co obumiera, może się odrodzić i wykiełkować w nowe życie. Podobnie jak śmierć fizyczna jest tylko przejściem do lepszej rzeczywistości, tak też śmierć dla grzechu i zła prowadzi do postawy miłości i czynienia dobra. Takiej życiodajnej śmierci, prowadzącej do odrodzenia wewnętrznego jednostek, narodu i Kościoła, należy sobie w tych dniach życzyć. Zacznijmy już teraz na co dzień zmartwychwstawać do pełni życia. W duchu nauczania patrona tego roku, Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, rozpocznijmy ten proces od siebie i wprowadzajmy styl Chrystusa Zmartwychwstałego, polegający na pokonywaniu zła, pełnym miłości odnoszeniu się do siebie i przekraczaniu tego, co przykre i bolesne. Życząc głębokiego i radosnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, łączę wyrazy szacunku.

 

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Rektor KUL

 

 

 

„Ze śmierci rodzi się zmartwychwstanie do pełni życia” - List Rektora KUL na Wielkanoc 2021 roku

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021, godz. 09:01 - Leszek Wojtowicz