Aktualnie obowiązujące akty prawne i dokumenty znajdują się w bazie "Lex. Baza Dokumentów".

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Przygotowuje Kandydata:

1. Wniosek osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór_wniosku

 

2. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

 

3. Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata

 

4. Odpis dyplomu

 

Przygotowuje Kierownik Katedry:

5. Opinia / wniosek Kierownika Katedry o Kandydacie

 

6. Planowany wykaz zajęć dla wszystkich Pracowników Katedry z uwzględnieniem Kandydata (Poniżej wzór tabeli)

Wzór tabeli

 

7. Główne kierunki / strategia badań Katedry

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021, godz. 16:06 - Marek Jeziorański