okladka_forum_gotowa

 

 

 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów lub innych form pisanych (recenzji książek, sprawozdań z konferencji, esejów) do kolejnego numeru Studenckich Zeszytów Naukowych FORUM. Jest to czasopismo Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL, które  ma za zadanie upubliczniać rezultaty prac naukowych studentów i doktorantów Instytutu, a także całego Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz innych ośrodków naukowych.

Gotowe prace można przesyłać na adres: aleksandra.kuczynska-zonik@kul.pl.

 

Termin nadsyłania artykułów do 15 września!

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2021, godz. 14:00 - Grzegorz Tutak