Myśl apologetyczna księdza Idziego Radziszewskiego

Doktorantka III roku teologii fundamentalnej Ewa Banasińska jest autorką artykułu „Myśl apologetyczna księdza Idziego Radziszewskiego – pierwszego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, w którym omawia poglądy twórcy KUL m.in. na zagadnienie istoty religii i jej roli w życiu człowieka oraz relacji między nauką i wiarą. W ramach projektu artykuł zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona