Zapraszamy do udziału w Sympozjum, które odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2021 r. Sympozjum organizuje Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Katedra Historii Filozofii UKSW, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii” i Adler Institute z USA. Będzie to już XX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu na temat:

 

Odkłamać słowo – spór o miejsce retoryki w kulturze.

 

To ważne zagadnienie, jakim jest rola retoryki w kulturze zostanie omówione w różnych kontekstach, m.in.: edukacji, prawa, mediów, polityki, teatru, literatury. Warto posłuchać ciekawych prelegentów z Polski i zza granicy, którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami. Wśród nich znajdą się profesorowie z uczelni polskich, jak i ze Stanów Zjednoczonych.

 

 

 • 10.00-10.20 Prof. Piotr Jaroszyński (KUL) - Retoryka: kryzys czy renesans?
 • 10.20-10.40 Prof. dr hab. Paweł Gondek (KUL) - Retoryka jako dyscyplina porządkująca dyskurs społeczny
 • 10.40-11.00 Dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL) - Czy aktualność Arystotelesa dziś?

Dyskusja 25 minut

 • 11.25-11.45 O. dr Zdzisław Klafka (WSKSiM, Toruń) - Wiara - retoryka - media
 • 11.45-12.05 Dr hab. Imelda Chłodna-Błach (KUL) - Potrzeba retoryki w edukacji
 • 12.05-12.25 Dr Joanna Kiereś-Łach (KUL) - Edukacja retoryczna w Europie (współczesne tendencje)

Dyskusja 25 minut

 • 12.50-13.10 Prof. Karol Klauza (KUL) - Retoryka a media przyszłości
 • 13.10-13.30 Red. Wojciech Reszczyński (Polskie Radio) -„Aby język giętki..."
 • 13.30-13.50 Mgr Krzysztof Frąszczak (KUL) - Retoryczne sposoby weryfikacji opinii i autorytetu biegłego
 • 13.50-14.10 Mgr Tomasz Mitraszewski (KUL) - Elementy muzyczne w retoryce

14.10-15.00 Przerwa obiadowa

 • 15.00-15.20 Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW) - Metafizyka a Słowo
 • 15.20-15.40 Prof. dr hab. Witold Kopeć (Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie) - Retoryka a teatr
 • 15.40-16.00 Ks. Prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW) - Retoryka a literatura i poezja
 • 16.00-16.20 Mgr Marian Kryk - Dlaczego kult mowy ojczystej? - przesłanie O. Jacka Woronieckiego

Dyskusja 20 minut

 • 17.00-17.30 Prof. Curtis Hancock (Rockhurst Jesuit University, Kansas City, USA) The Rhetoric oflndoctrination: Cultural Marxist Propaganda in American Schools
 • 17.30-18.00 Prof. Thomas Michaud (School of Professional Studies, West Liberty University, USA) The Use of Rhetoric in Leadership Formation
 • 18.00-18.30 Dyskusja
 • 18.30 Podsumowanie i zamknięcie sympozjum

 

 • 23 kwietnia (piątek)
  Sesja doktorancko-studencka

 

 • 10:00-10:15 mgr Anna Sędłak - O argumentacji ad odium w świetle retoryki
 • 10:15-10:30 mgr Jarosław Chojnacki - Retoryczne actio wobec współczesnych tendencji wymawianiowych
 • 10:30-10:45 mgr Alicja Kornicka - Retoryczny etos na przykładzie mowy Królowej Elżbiety II

10:45-11:00 Dyskusja

 • 11:00-11:15 lic. Elżbieta Bojarska - Aktualność retoryki św. Jana Chryzostoma
 • 11:15-11:45 lic. Tomasz Bojarski - „Słowem w serce”. Retoryczność kerygmatu św. Piotra
 • 11:45-12:00 mgr Iwona Brzozowska - Piotr Skarga i jego Słowo Natchnione

12:00- 12:15 Dyskusja

12:15-12:45 Przerwa

 • 12:45-13:00 mgr Bruno Sadok - „Być mówcą słów”. Retoryka jako droga wychowania do cnoty
 • 13:00-13:15 mgr Henryk Gut - Retoryka w szkole średniej - uwagi dyrektora
 • 13:15-13:30 mgr lic. Andrei Ahapau - Retoryka oczami studentów i wykładowców

13:30-13:45 Dyskusja

 • 13:45-14:00 mgr Krystyna Szawłowska - Język w służbie utopii
 • 14:15-14:30 mgr Jan Tarnas - Retoryka w dobie wojen kulturowych
 • 14:30-14:45 mgr Martyna Bieniek - Ramowanie jako przykład manipulacji

14:45-15:00 Dyskusja

 

 

Patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki Prof. Przemysława Czarnka

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2021, godz. 22:22 - Andrzej Zykubek