Zaangażowanie w aktywność sportową

 

Kierownik projektu: Michał Kędra

 

Wynik sportowy jest obiektywną miarą osiągnięć zawodnika, na którą składa się wiele czynników nie tylko fizjologicznych, ale też psychologicznych. Badania naukowe nad osiągnięciami w sporcie, pokazują, że są znaczące różnice w osiąganiu sportowego sukcesu przez zawodowców oraz amatorów. Badacze częściej koncentrują się na grupie zawodowców, natomiast grupa amatorów wciąż wymaga szerszego zakresu badań nad czynnikami psychologicznymi, które sprzyjają osiąganiu lepszych wyników. Terminem związanym zarówno ze sferą psychologiczną, jak i behawioralną jest zaangażowanie w trening, które może być wzmacnianie poprzez pozytywne doświadczenia. Aby zrozumieć funkcjonowanie osób rekreacyjnie uprawiających sport, należy zbadać ich zaangażowanie w trening oraz czynniki, które sprzyjają podejmowaniu aktywności sportowej.

 

W ostatnim czasie najpopularniejszą formą amatorskiej aktywności sportowej, dostępnej dla niemalże każdego uczestnika, są biegi uliczne. A zatem, interesującym jest w jaki sposób zaangażowanie w trening przekłada się na uzyskiwane wyniki np. w zawodach biegowych oraz jakie aspekty psychologiczne są związane z podejmowaniem aktywności sportowej.

 

Zrozumienie mechanizmów motywacyjnych u osób biegających rekreacyjnie pozwoli na opracowanie wskazówek zarówno dla trenerów, psychologów sportu, jak i samych zawodników.

 

 

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2021, godz. 11:10 - Mariola Łaguna