Fenomen szczęścia stanowi problem dla etyki z dwóch powodów. Po pierwsze, utrudnia sformułowanie jednorodnych sądów moralnych dla dwóch lub więcej działań, które wydają się do siebie podobne w każdym moralnie istotnym aspekcie, z wyjątkiem niektórych udanych lub niefortunnych zdarzeń, które mają miejsce w jednym przypadku, a w drugim nie. Wystąpienie tych zdarzeń nie było pod kontrolą żadnego z agentów, ale dla zewnętrznych obserwatorów wydaje się być podstawą bardziej rygorystycznego lub bardziej tolerancyjnego osądu moralnego w jednym przypadku, a w drugim nie. Po drugie, szczęście może wpłynąć na nasze poczucie sensu życia poprzez sukces lub porażkę naszych ważnych egzystencjalnie projektów życiowych. Fakt ten sugeruje konieczność moralnie dopuszczalnych warunków polegających na szczęściu w formułowaniu i realizacji własnego projektu życiowego.

 

---

 

Czy istnieje obiektywne dobro i zło moralne? Czy jesteśmy w stanie je poznać? Czy fakt, że się różnimy się w osądach moralnych, podważa nasze przekonanie, że dobro i zło moralne istnieją obiektywnie i że można je poznać? Jak możemy się doskonalić w poznaniu moralnym?

 

Zapraszamy na debatę pt. Wokół źródeł poznania moralnego, w której wezmą udział Artur Szutta (UG) i Wojciech Lewandowski (KUL).

 

12 maja 2021, środa, godz. 15.00

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_sroda

 

 

 

Wojciech Lewandowski

 

Pracownik Katedry Etyki Wydziału Filozofii KUL. Tematem jego pracy doktorskiej była Przyszłość i odpowiedzialność. Problem uzasadnienia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej etyce. Do jego głównych zainteresowań naukowych nalezą współczesne teorie etyczne oraz problem praktycznego rozumowania w etyce.

 

Wybrane publikacje:

 

  • Lewandowski, W. and Marta Soniewicka (2019). Human genetic selection and enhancement: parental perspectives and law. Frankfurt am Main.
  • Lewandowski, W. (2019). Ewaluacyjne i egzystencjalne aspekty trafu moralnego. Roczniki Filozoficzne, 2, 141-168.
  • Lewandowski, W. (2019). Problem interpretacji zasady Fiat iustitia, ruat coelum . Analiza i Egzystencja, 46, 5-23.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021, godz. 19:42 - Andrzej Zykubek