Koncepcje wywodzące się z teorii kwantowej okazały się mieć ogromny potencjał matematyczny, choć cząstki elementarne raczej nie zaprzątają na co dzień naszej uwagi. Dziwaczny świat kwantowy, w którym obiekty zdają się przebywać w dwóch różnych miejscach w tym samym czasie i podlegają prawom o charakterze probabilistycznym nie tylko pozwolił na stworzenie dogłębniejszego opisu natury, lecz także dał matematykom ogromne pole do popisu. Kiedy struktura logiczna teorii kwantowej zostanie wreszcie w pełni zrozumiana i przyswojona, stanie się to zapewne inspiracją dla nowej, „kwantowej” matematyki. […]

 

Matematyka zdołała przyjąć wiele intuicyjnych, czasem nie dość precyzyjnych idei powstałych na gruncie fizyki kwantowej i teorii strun, a następnie przekształcić je w ścisłe twierdzenia i dowody. Obecnie matematycy są blisko zrobienia tego samego z homologiczną symetrią lustrzaną. W pewnym sensie powstaje wyczerpujący leksykon obiektów, które pojawiają się w dwóch osobnych światach matematycznych, przy czym leksykon ten obejmuje także wszystkie relacje między nimi. Co godne uwagi dowody często wyglądają inaczej, niż pierwotnie spodziewali się fizycy. Matematycy ewidentnie nie zamierzają po nich sprzątać. Przeciwnie, często zmuszają ich do przemyślenia pewnych rzeczy zupełnie od nowa. To kolejny dowód głębokiej, nieodkrytej jeszcze logiki, która przenika teorię kwantową i całą rzeczywistość.

Robbert Dijkgraaf - Quantum Questions Inspire New Math

 

 

Czy nasze doświadczenie jako poznanie prawdziwe (mythos) wskazuje, że logos, tzn. stworzone symbole, znaki, język pisany oraz myślenie naśladują nasze doświadczenia opierając się przy tym na zasadach logiki klasycznej, co w znaczny sposób zawęża i fałszuje rzeczywistość? Czy logika kwantowa dopuszcza wszelkie możliwości i opiera się nie na tym jak myślimy o rzeczach, a jak je postrzegamy?

 

Zapraszamy na wykład prof. Marcina Tkaczyka (KUL) pt. Logika kwantowa. Wykład rozpocznie się we środę, 12 maja br. o godz. 11.30.

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_sroda

 

 

 

o. Marcin Tkaczyk

 

Profesor filozofii, kierownik Katedry Logiki na Wydziale Filozofii KUL, a także dziekan Wydziału Filozofii. W latach 2013-2015 kierował zespołem badawczym, który zrealizował projekt NCN pt. Logiki pozycyjne - metateoria i zastosowania.. W 2015 r. przebywał na stażu naukowym w Centre for Logic and Analytic Philosophy KU Leuven. 23 września 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W 2011 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 2016 r. otrzymał Lubelską Nagrodę Naukową.

 

Książki Marcina Tkaczyka:

  • Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, Lublin 2009, Wydawnictwo KUL.
  • Normalne logiki pozycyjne, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL, współautor: Tomasz Jarmużek.
  • Futura contingentia, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021, godz. 08:16 - Andrzej Zykubek