R. Dzwonkowski, A. Szabaciuk (red.),  Bolszewicy w walce z religią. Kościół rzymskokatolicki w Związku Sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych (1922–1938), 
 
bolszewicy_w_walce_www

 

 

A. Łukasik-Turecka, A.M. Zaręba, Społeczne postrzeganie przywództwa Jana Pawła II, Lublin 2021

spoleczne_postrzeganie

 

Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii COVID-19: perspektywa UE i państw partnerskich, IEŚ Policy Papers 1/2021, red.  Beata Piskorska i Jakub Olchowski

 

ies-policy-papers-2021-001-cover-pl

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021, godz. 09:55 - Grzegorz Tutak