Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL (NR ROP-0101-126/21) z 28 lipca 2021 w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, konserwatoria, warsztaty, seminaria) na kierunku Muzykologia na studiach I i II stopnia będą od 1 października 2021 roku realizowane w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

 

Wykaz trybu prowadzenia zajęć na naszym kierunku, który będzie uwzględniał aktualną sytuację epidemiczną, zostanie opracowany przez Radę programową Muzykologii po 15 września 2021.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021, godz. 08:45 - Miłosz Aleksandrowicz