Oferta organizacji kursu przygotowawczego dla stypendystów NAWA, przygotowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej we współpracy z Działem Projektów Międzynarodowych, uzyskała pozytywną ocenę. Do konkursu mogły stanąć jednostki, które wcześniej uzyskały akredytację NAWA.

Roczny kurs przygotowawczy obejmuje:

- naukę języka polskiego – 600 h dla każdej grupy;

- wykłady z historii Polski – 60 h;

- wykłady z przedmiotów kierunkowych – 180 h;

- bogaty program integracyjno-kulturalny.

Uczestnicy otrzymują od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej stypendium na kurs przygotowawczy oraz na pełny okres studiów. Uczelnie, które zostaną wybrane przez stypendystów do odbycia studiów po kursie przygotowawczym, są specjalnie premiowane w algorytmie dotacji.

Finansowanie na organizację Kursów Przygotowawczych NAWA otrzyma 10 uczelni.

Więcej informacji oraz lista uczelni, które otrzymały finansowanie na stronie NAWA

logo-nawa