UWAGA ! Zapis na zajęcia wf możliwy jest tylko po utworzenia konta na e-kul.

 

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego obejmują studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich.

Kodowanie nie dotyczy:

- studentów MISHuS, Teologia A, Teologia B, Nauki o Rodzinie, Praca socjalna, Położnictwo, Pielęgniarstwo. Studenci mają wf zaplanowany z góry (terminy zajęć dostępne będą na stronie SWFiS);

- studentów ze zwolnieniami lekarskimi. Są oni zobowiązaniu dostarczyć swoje zwolnienie lekarskie w terminie do 15.10 br. do SWFiS (osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Dla nich zostaną utworzone odrębne grupy wf .

- studentów uzupełniających różnice programowe lub powtarzających przedmiot. Są oni zobowiązani w najszybszym możliwym terminie skontaktować się z Sekretariatem SWFiS (81 445 49 88) w celu ustalenia terminu zajęć.

 

KODOWANIE (szczegóły)

Student wybiera za pośrednictwem platformy e-kul zajęcia o preferowanym profilu. O zapisie do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń ( określony limit miejsc).

Harmonogram zapisów:

1 października od godz. 14:00 – do 2 października godz. 23:59 – I tura zapisów

5 października od godz. 9:00 – do 6 października godz. 23:59 – II tura zapisów

 

Formularz wyboru zajęć znajduje się na e-kul w menu Moje WEB S4A >> Studia >> zakładka Zapisy na zajęcia

 

Kryterium przyjęcia jest kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu blokowane są dalsze zapisy do danej grupy. 

 

Zmiana wyboru grupy:

Do końca trwania zapisów możliwa jest zmiana wybranych zajęć - poprzez przycisk [Usuń] i ponowny wybór [Wybierz].

Osoby, którym wybrane zajęcia wychowania fizycznego kolidują w planie z innymi zajęciami kierunkowymi, powinny zmienić grupę w-f. W takim wypadku prosimy usunąć swój pierwotny wybór, aby nie blokować miejsca innym studentom i wybrać inne, dogodne zajęcia. W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniej grupy, należy się zgłosić do sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Żaden student nie zostanie bez przydziału do grupy wychowania fizycznego!

Po zakończeniu I tury student widzi - w zakładce Wyniki - zajęcia na które został przyjęty.

Zapisy w II turze są przeznaczone:

- dla studentów, którzy jeszcze się nie zapisali,

- dla studentów, którzy muszą zmienić wybór zajęć.

Odbywają się na zasadach takich jak w I turze.

Poza terminem zapisów formularz wyboru zajęć jest niedostępny.

Wszelkie korekty i uzupełnienia są prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.


Autor: Jolanta Wójcicka
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2021, godz. 20:57 - Beata Rawska