Z wielką radością informujemy, że Feniks Specjalny 2021 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznany został Chórowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w stulecie jego powstania za, jak głosi uzasadnienie, jego znaczący wkład w rozwój kultury chrześcijańskiej. W uznaniu dokonań na rzecz ochrony i promocji polskiej twórczości religijnej i kultury muzycznej poprzez jej prezentację podczas koncertów w kraju i za granicą.
W imieniu Chóru nagrodę podczas uroczystej gali w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w dniu 25 września 2021 r. odebrał p. dr Andrzej Gładysz, wiceprezes Chóru KUL.

 

 

fotografia_z_wreczenia_nagrody_feniksa

 

fotografia_z_wreczenia_nagrody_feniksa_2

 

statuetka_feniks_specjalny_muzyczny_2021