• Jaki jest związek między szczepieniami a stanem epidemii?
  • Jakie są alternatywne środki ochrony przed epidemią?
  • Jakie argumenty formułuje się we współczesnej dyskusji etycznej dotyczącej szczepień?
  • Czy odporność stadna jest dobrem wspólnym?
  • Czy istnieje indywidualny moralny obowiązek zaszczepienia się?
  • Jak w internetowym (i nie tylko) natłoku informacji nt. szczepionek odróżnić te wiarygodne od bezwartościowych?
  • Jak zachować w tej kwestii zdrowy rozsądek?

 

21 września 2021 r. w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się debata zorganizowana przez Wydział Filozofii KUL na temat epidemii i szczepień. W dyskusji udział wzięli trzej naukowcy różnych specjalności:

  • lekarz chorób zakaźnych - prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz (Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
  • etyk - dr Wojciech Lewandowski oraz
  • naukoznawca - dr Piotr Lipski (obaj z Instytutu Filozofii KUL).

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2022, godz. 23:59 - Andrzej Zykubek