Aktualności / Wydarzenia

Dr Bugno-Narecka powołana do Rady Młodych Naukowców

Dr Bugno-NareckaDr Dominika Bugno-Narecka z Katedry Literatury i Kultury Amerykańskiej została powołana w skład Rady Młodych Naukowców, organu doradczego Ministra Edukacji i Nauki, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy.

Istniejąca od 2010 roku Rada Młodych Naukowców zajmuje się m.in:

  • identyfikowaniem istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;
  • przygotowywaniem rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;
  • przybliżaniem młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;
  • wspieraniem kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

W jej skład wchodzi 20 młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki. W rozpoczynającej się kadencji czterech to przedstawiciele nauk społecznych, po trzech nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. Kadencja Rady rozpocznie się 1 października i potrwa do końca września 2023 roku.

Dr Bugno-Narecka jest literaturoznawczynią. Związana z KUL od 2004, tu ukończyła filologię angielską, a 2017 uzyskała doktorat na podstawie pracy „Melancholijna fałda: ekfraza (neo)barokowa w powieściach Salmana Rushdie, Mirandy Glover, Bena Okri i Patricka Gale'a”. Od 2017 jest asystentem w Katedrze Literatury i Kultury Amerykańskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują: literaturę anglojęzyczną XX i XXI wieku, związki słowa i obrazu we współczesnej kulturze i literaturze, ekfrazę, intermedia, neobarok, magiczny realizm, i postkolonializm. Zajmuje się prozą Thomasa Pynchona, postacią Edwarda Hoppera w literaturze, a także współczesnymi mutacjami i transformacjami Sherlocka Holmesa.