KONSULTACJE PROWADZONE W TRYBIE STACJONARNYM

OFFICE HOURS AT THE UNIVERSITY

 

prof. dr hab. Anna Bondaruk

C-948: Wednesday 12.30 – 14.00

prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

C-947: Wednesday 12.30 – 13.15, Thursday 13.20 – 14.05

dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL

C-947: Monday 12.30 – 14.00

dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL

C-950: Wednesday 8.15-9.00, Thursday 8.15-9.00

dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

CN-214: Tuesday 13.00 – 14.30

dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL

C-947: Tuesday 10.50 – 12.20

dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL

C-950: Wednesday 10.00-10.45, Thursday 10.00-10.45

dr hab. Wojciech Guz

C-948: Friday 12.40 – 14.00

dr Anna Antonowicz

C-940: Tuesday 10.50 – 12.20

dr Patrycja Antoszek

C-1035: Monday 10.50 – 12.20

(online when 3rd year BA, 1st and 2nd year MA have online classes)

dr Ewelina Bańka

C-949: Wednesday 10.50 – 12.20

dr Aleksander Bednarski

C-947: Friday 12.30 – 14.00

dr Łukasz Borowiec

C-945: Tuesday 10.50 – 12.20

dr Dominika Bugno-Narecka

C-949: Monday 11.40 – 12.25; Tuesday 13.20 – 14.05

dr Magdalena Chudak

C-945: Tuesday 14.10 – 14.55, Wednesday 14.10 – 14.55

dr Mark Ó Fionnáin

C-947: Wednesday 10.50 – 12.20

dr Izabela Olszak

Monday 11.40 – 12.25 (online by appointment);

C-946: Wednesday 10.50 – 11.35

dr Anna Prażmowska

Thursday 10.50 – 12.20

C-940 - on 25.11, 9.12, 23.12, 13.01, 27.01

online - on 18.11, 02.12, 16.12, 20.01

dr Kamil Rusiłowicz

C-940: Wednesday 10.50 – 12.20

dr Anna Sadowska

C-940: Tuesday 13.20 – 14.05, Thursday 13.20 – 14.05

dr Jolanta Sak-Wernicka

C-946: Friday 10.50 – 12.20

dr Magdalena Sawa

C-950: Monday 19.10 – 20.40

dr Piotr Steinbrich

C-940: Tuesday 12.30 – 13.15; Wednesday 10.50 – 12.20

dr Christopher Thornton

C-940: Tuesday 14.10 – 15.40

dr Sebastian Wasak

C-947: Monday 10.00 – 10.45; Tuesday 15.00 – 15.45

mgr Izabela Batyra

C-940: Wednesday 11.30 – 12.15, Thursday 11.30 – 12.15

mgr Maciej Czerniakowski

C-940: Friday 9.10 – 10.40

mgr Katarzyna Łogożna-Wypych

C-940: Monday 11.40 – 13.10

 

KONSULTACJE PROWADZONE W TRYBIE ZDALNYM

OFFICE HOURS - ONLINE

 

prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska

Tuesday 15.00 – 16.30

dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL

Monday 9.10 – 10.30

dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL

Thursday 14.10 – 15.50

dr hab. Joanna Teske, prof. KUL

Monday 9.00 – 11.30

dr hab. Artur Bartnik

Monday 12.30-14.00

dr hab. Wojciech Malec

Tuesday 12.00 – 13.30

dr Paul Miller-Melamed

Wednesday 9.10 – 10.40

dr Tomasz Niedokos

Tuesday 9.00 – 10.30

dr Ewelina Mokrosz

Wednesday 9.10 – 10.40

dr Karolina Drabikowska

Tuesday 9.10 – 10.40; by appointment in room C-922 on selected Tuesdays

dr Anna Prażmowska

Thursday 10.50 – 12.20

C-940 - on 25.11, 9.12, 23.12, 13.01, 27.01

online - on 18.11, 02.12, 16.12, 20.01

dr Izabela Olszak

Monday 11.40 – 12.25 (online by appointment);

C-946: Wednesday 10.50 – 11.35

dr Jerzy Skwarzyński

Tuesday 8.20 – 10.00

dr Jerzy Wójcik

Monday 17.30 – 19.00

dr Sławomir Zdziebko

Tuesday 9.10 – 10.40

mgr Jakub Dąbrowski

Monday 9.10 – 10.40

mgr Joanna Grzybowska

Thursday 9.10 – 10.50

mgr Joanna Mirek

Friday 16.00 – 17.30

 

 

UWAGA: Konsultacje w formie zdalnej realizowane są na MS Teams poprzez funkcję "Połączenia": po wybraniu symbolu słuchawki z menu z lewej strony,  proszę wpisać imię i nazwisko prowadzącego, a następnie wybrać  "Zadzwoń".

 

ATTENTION: Online office hours are hosted on MS Teams. After selecting "Calls" from the left sidebar, please type in the name of the teacher, and then click "Audio Call".

 

Autor: Krzysztof Skórski
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021, godz. 09:09 - Krzysztof Skórski