Poniżej zamieszczamy listę zawierającą przydziały do grup lektoratowych z języków nowożytnych oraz z języka łacińskiego dla studentów I roku:

lista_grupy_lektoratowe_2021_22_numery_albumu

(aktualizacja: 06.10.2021) 

  • W celu określenia swojej grupy należy odszukać na liście własny numer albumu (aby szybko odnaleźć numer albumu można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Znajdź)), a następnie sprawdzić numer grupy, do której zostali Państwo przydzieleni (Symbol grupy składa się z następujących elementów: [język][numer grupy][poziom] Przykład: A246 B1). Zajęcia te należy odszukać w planie zajęć danego lektora. Interaktywny plan lektora prowadzącego zajęcia znajduje się w kolumnie zaraz za numerem grupy.
  • W przypadku kolizji lektoratu z zajęciami kierunkowymi bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu lektorowi podczas zajęć lub ewentualnie za pośrednictwem kontaktu e-mail (lista adresów mailowych pracowników zamieszczona jest na stronie www.kul.pl/sjo). Postaramy się ten problem rozwiązać, tak aby umożliwić Państwu uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
  • Studenci powtarzający przedmiot/semestr lub uzupełniający różnice programowe mają obowiązek zgłoszenia się do dnia 22 października do sekretariatu Studium (226 GG) w celu otrzymania skierowania na zajęcia.

 

Information for first-year students:

How to find your foreign language group?

lista_grupy_lektoratowe_2021_22_numery_albumu

(updated 06.10.2021) 

  • Below you will find a list with all foreign language groups. To find your language group, first click on your student register number (“numer albumu” in Polish). To find it, you can use the shortcut Ctrl+F (Find). Next to your student register number, you will see the number of the group you have been assigned to (The symbol of the group consists of: [language][group number][level]; Example: H207A2 stands for Spanish, group number 207, level: A2). You can check the timetable of language classes by clicking on the name of the language teacher, which is in the last column.
  • Should your foreign language class be scheduled at the same time as some other classes, please contact your language teacher during the first meeting or by e-mail (e-mail addresses can be found at www.kul.pl/sjo). We will do our best to solve this problem so that you can attend all classes.

 

Do zobaczenia na zajęciach !

 

learning-a-language1

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2021, godz. 23:47 - Tomasz Flis