Instytut Nauk o Sztuce

Wydział Nauk Humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Sekretariat ds. procesu naukowego

dla dyscypliny nauki o sztuce

i dla dyscypliny sztuki muzyczne

znajduje się w Collegium Norwidianum

pokój CN-114

tel. 81 445 39 81

 

Kontakt drogą elektroniczną

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2021, godz. 13:19 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak