Nadanie tego tytułu jest podziękowaniem m.in. za wieloletnie zaangażowanie Księdza Profesora w działalność na rzecz Lublina oraz popularyzowanie wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy człowiek. Wybitny filozof i etyk został uhonorowany 15 października 2021 r. w Teatrze Starym w Lublinie.

 

- Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin jest wyrazem wdzięczności dla zasług księdza profesora Andrzeja Szostka związanych z budowaniem prestiżu i wzmacnianiem pozycji międzynarodowej Lublina, jako silnego ośrodka akademickiego, społecznego i wielokulturowego. Jest również podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie księdza profesora w działalność na rzecz Lublina oraz popularyzowanie wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy człowiek - mówi Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

 

Ks. prof. Andrzej Szostek jest absolwentem filozofii KUL. Pracę magisterską pt. „Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego” napisał pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Karola kard. Wojtyły. W 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Księży Marianów. W 1978 roku uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy „Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii”. Podstawą habilitacji, którą uzyskał w roku 1989, była praca „Natura - rozum - wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1997.

 

Swoje życie zawodowe związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym rozpoczął pracę już w 1970 r. jako stażysta. Następnie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, aż do stanowiska profesora zwyczajnego, które objął w roku 2000. Pracę naukową godził ze sprawowaniem odpowiedzialnych funkcji administracyjnych, m.in. kierował Katedrą Etyki Szczegółowej, a następnie Katedrą Etyki. Przez dwie kadencje (1992-1998) był prorektorem, później zaś, również dwie kadencje, rektorem KUL (1998-2004).

 

Główne zainteresowania naukowe ks. prof. Szostka oscylują wokół racjonalnych podstaw etyki, problematyki sumienia, zajmują go niektóre zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej (etyka życia, etyka miłości, etyka a polityka) oraz myśl etyczna i antropologiczna Karola Wojtyły/Jana Pawła II.

 

Należy do wielu krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych oraz zespołów redakcyjnych, m.in. był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Akademii „Pro vita”. Jego praca i dorobek naukowy była wielokrotnie doceniana, czego wyrazem są liczne odznaczenia i wyróżnienia, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Przyjaciele i uczniowie Księdza Profesora podkreślają jego otwartość, serdeczność, naturalny dar słowa, umiejętność wyszukiwania kompromisowych rozwiązań i znakomite poczucie humoru.

 

Do tej pory tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublin zostało uhonorowanych 17 osób: Prof. Wiesław Chrzanowski, Prezydent Miasta Lublin Marian Chojnowski, Prof. Andrzej Nikodemowicz, Dr Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, Prof. Rocco Buttiglione, Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Prof. Norman Davies, Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak, Św. Jan Paweł II, O. Hubert Czuma, Ks. Infułat Grzegorz Pawłowski, O. Ludwik Wiśniewski, Prof. Giuseppe Guarnaccia, Tomasz Grzegorz Wójtowicz.

 

Czcigodny Księże Profesorze, serdecznie gratulujemy!

 

 

foto Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2021, godz. 14:52 - Andrzej Zykubek