Aktualności / Wydarzenia

Wykład Ruś Moskiewska jako ziemia hyperborejska w „Byzantina historia” Nicefora Gregorasa

Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej KUL oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej KUL zapraszają na posiedzenie naukowe z referatem dr. hab. Piotra Kochanka, prof. KUL, pt. Ruś Moskiewska jako ziemia hyperborejska w „Byzantina historia” Nicefora Gregorasa. Posiedzenie odbędzie się zdalnie na platformie Teams w czwartek 28 października 2021 r. o godz. 18.00.

 

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNStW9cEnGYdS4UgC5dskkA6AJmxT9jcZi_4q1LsmtvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b17867bf-ec6f-4cb0-b118-bf83d9fdb178&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435