Aktualności / Wydarzenia

Nagrody Prezydenta Lublina dla studentów KUL

W XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta, nagrodę główną o wartości 6 tys. zł otrzymał student informatyki II stopnia KUL Radosław Gryczan, za pracę „Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyboru atrakcji turystyczno-rekreacyjnych województwa lubelskiego wybranymi algorytmami”, napisaną pod kierunkiem dr Michała Horodelskiego.

 

Natomiast wyróżnienie w postaci trzymiesięcznej płatnej praktyki w Urzędzie Miasta Lublin otrzymała Magdalena Abramowicz, studentka architektury krajobrazu KUL, za pracę „Tereny zieleni dzielnicy Czuby Południowe w Lublinie jako obszar sprzyjający występowaniu pszczołowatych i innych zapylaczy”. Praca została napisana na seminarium prowadzonym przez dr hab. Magdalenę Lubiarz.

 

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta odbywa się od 2010 r. Wyniki tegorocznego konkursu zostały ogłoszone 25 października.