Decyzja Prorektora ds. studentów i doktorantów w sprawie stypendium doktoranckiego na IV roku i pierwszego przedłużenia studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022 na podstawie rekomendacji Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

 

listy rankingowe - stypendia doktoranckie 2021/2022

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2021, godz. 12:48 - Adam Jankowski