1. Administracja (stacjonarne, I stopnia) - studia w naprzemiennym trybie kształcenia; w tygodniu zajęć w formie zdalnej niektóre zajęcia odbywają się w trybie online i mieszanym (ogólnouniwersyteckie i misyjne oraz zajęcia, na których prowadzenie online wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia), zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021 r

Okres

zajęcia w formie zdalnej

zajęcia w formie stacjonarnej i online lub mieszanej zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021

10 - 14 stycznia

I, II rok

III rok

17 - 27 stycznia

III rok

I, II rok

 

  1. Administracja (stacjonarne, II stopnia) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online na które wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia oraz zajęć ogólnouniwersyteckich i misyjnych, zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021 r.

  2. Europeistyka, Prawo Unii Europejskiej - stacjonarnie

  3. Prawo (stacjonarne, jednolite, magisterskie)

studia w naprzemiennym trybie kształcenia:

 

Okres

zajęcia w formie zdalnej

zajęcia w formie stacjonarnej
i mieszanej zgodnie z rozkładem zajęć

z października 2021

10 - 14 stycznia

rok I, II, III

rok IV i V

17 - 27 stycznia

rok IV i V

rok I, II, III

 

  1. Prawo (niestacjonarne, jednolite, magisterskie) - zjazdy w trybie stacjonarnym co dwa tygodnie;

  2. Prawo kanoniczne (stacjonarne, jednolite, magisterskie) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online, na które wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia;

  3. Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie) – w trybie zdalnym, zgodnie z rozkładem zajęć;

  4. Prawo w biznesie (stacjonarne, II stopnia) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online, na które wyraził zgodę Prodziekan ds. kształcenia;

  5. Prawo (studia doktoranckie) - bez zmian, w trybie zdalnym.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2022, godz. 08:43 - Adam Jankowski