Koordynator kierunków: Historia, studia I i II stopnia:

Dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka

 

Koordynator kierunków: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa oraz Turystyka kulturowa

Dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 18:39 - Ewa Krawczak