Koordynator Kolegium Historii, Krajoznawstwa i Turystyki

Dr hab. Paweł Kras, prof. KUL

 

Koordynatorzy kierunków:

Historia (I i II stopnia) - dr hab. Paweł Kras, prof. KUL <pawel.kras@kul.pl>

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa - dr hab. Joanna Szady    <joanna.szady@kul.pl>

Turystyka kulturowa - dr Ewa Rzeczkowska       <ewa.rzeczkowska@kul.pl>

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2022, godz. 23:01 - Tomasz Nowicki