Aktualności

Podsumowanie projektu „Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziału w życiu kulturalnym"

Konferencja Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziału w życiu kulturalnym"Od stycznia 2020 KUL oraz Narodowy Uniwersytet Przedkarpacki im. Vasyla Stefanyka z Iwano-Frankiwska realizowały wspólnie projekt „Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziału w życiu kulturalnym" (Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairment). 9 grudnia 2021 na KUL odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się ona w formule hybrydowej. 

Celem projektu było zapewnienie  mieszkańcom Lublina oraz Ivano-Frankivska z dysfunkcją wzroku z Lublina realnych możliwości dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego, a także do zasobów instytucji kultury z obu miast. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku, obejmujące m.in. przygotowanie do zrozumienia grafiki dotykowej, a także warsztaty  dla pracowników muzeów i przewodników turystycznych z obu miast.

Strona projektu

Program konferencji:

8:30– 9:00 Rejestracja uczestników:

9:00 – 9:30  Otwarcie konferencji i   Projekt „Invisible heritage” w zdjęciach i migawkach filmowych

9:30 – 9:45  Музей мистецтв Прикарпаття: нові можливості для сучасного суспільства.

9:45 – 10:00  Краєзнавчий музей: праця на межі минулого та майбутнього.

10:00 – 10:45 Natalia Babii, Natalia Huhil – Andri Kostyszyn, Krystyna Kazymyriw: Dostępność sztuki dla osób niewidomych: Trzy głosy z Ukrainy

11:15 – 11:45 Marek Jakubowski: Skarby muzeum tyflologicznego w Owińskach

11:45 – 12:05  Anna Fajge-Samoń i Iwona Olech: Dostępność Muzeum Wsi  Lubelskiej

12:05 12:35  Malgorzata Surmacz: Muzeum Narodowe w Lublinie – Oddz. Muzeum Historii Miasta Lublina

12:35 – 13:00  Małgorzata Siedlaczek: Muzeum Narodowe w Lublinie (Zamek)

13:40 – 14:10 Agata Sztorc, Magdalena Szubielska: Wyobraźnia zamiast wzroku, czyli o odbiorze sztuk wizualnych przez osoby niewidome

14:10  - 14:30 Ewa Niestorowicz: Niewidzialne dziedzictwo: Sztuka dostępna. Propozycje adaptacji sztuki współczesnej oraz twórczość artystyczna osób niewidomych

14:30  – 14:50 Anna Sadowska: Audiodeskrypcja w muzeach i w galeriach sztuki

14:50 – 15:20  Marta Wnuczko (University of Prince Edward Island), John M Kennedy & Selene Carboni (University of Toronto): Teoria obrazów dotykowych: Bazgroty, obszary, kształty i kierunki

15:20 – 15:30 Zakończenie konferencji. Zapowiedź bloku na kanale Youtube: „Invisible heritage across the world: Making art visible to touch.”

  • Message from Sabriye Temberken (Germany, India)
  • Leona Holloway Monash University (Australia): 3D Printing to Create Inclusive Touch Models in Galleries and Museums: Research and Strategies from Australia.
  • Katrin Terton and Geoff Munck (Australia): Beyond Sight, Beyond Barriers - the lind teaching the sighted to see.
  • John M. Kennedy (University of Toronto (Canada): ESREF ARMAGAN and the abilities of touch: Drawings of cubes and Brunelleschi's Baptistry without visual input (30 minutes)                                                                   
  • Hoëlle Corvest-Morel and Dorine ‘t Velde (The Netherlands): Library of tactile and high contrast images of art historical works
  • Bernat Franquesa (Spain): Tactile graphics and audio-tactile graphics for multisensory interpretation.
  • Ann Cunningham and Zach Wolfson (USA): A tactile artist’s path to universal art
  • Lorena Julio and Sebasian Flores (Argentina): Promoting the rights of persons with disabilities throught accessible art in Latin America
  • Aishwarya Pillai (India): A blind artist’s way to creating tactile 3D paintings.