Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL (Instytut Ekonomii i Finansów Wydziału Nauk Społecznych KUL), z dniem 15 listopada 2021 r., została powołana na Członka Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021, godz. 12:18 - Maria Mazurek-Olszowa