Odeszli do Domu Ojca

anioł cmentarny 

 

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegnają członków społeczności uniwersyteckiej,

którzy odeszli w roku akademickim 2022/23:

 

dr. Tomasza Ożoga,

byłego przewodniczącego komisji uczelnianej NSZZ Solidarność (2010-15),

psychologa związanego z Instytutem Pedagogiki i Instytutem Leksykografii KUL

 

 

dr. hab. Franciszka Rosińskiego OFM

pracownika naukowo-dydaktycznego KUL,

antropologa, etnologa, filozofa przyrody

 

dr. Edwarda Balawajdera

wybitnego znawcę historii polskiej myśli społecznej i politycznej,

'wieloletniego wykładowcę Instytutu Nauk Socjologicznych

 

ks. dr. Janusza Kanię

historyka i archiwistę,

wieloletniego sekretarza naukowego
Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

 

prof. dr. hab Witolda Matwiejczyka

pracownika Katedry Historii XIX wieku,

wybitego dydaktyka, znawcę historii społecznej katolicyzmu

 

dr. inż. Witolda Adamowskiego 

adiunkta w Katedrze Inżynierii Środowiska

 

dr hab. Józefa Skoczylasa, prof. KUL

zasłużonego pracownika WPPKiA KUL,

Kierownika II Katedry Prawa Cywilnego

 

dr Małgorzatę Kuć

adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Prawa Karnego WPPKiA KUL

 

Zofię Czarnecką

    wieloletnią Kwestor KUL

 

prof. Waldemara Wawrzyniaka

kierownika Katedry Kształtowania Krajobrazu

w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL 2009-2012

 

dr. Stanisława Majdańskiego

filozofa, logika,

emerytowanego pracownika Wydziału Filozofii KUL

 

 

 


Tu wspominamy członków naszej społeczności, których Pan powołał w poprzednich latach. Zachowujemy ich we wdzięcznej pamięci.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona