Studia z Prawa Wyznaniowego

1/2000 

2/2001 

3/2001 

4/2002 

5/2002 

6/2003 

7/2004 

8/2005

9/2006 

10/2007

11/2008

12/2009

13/2010

14/2011

15/2012

16/2013

17/2014

18/2015

19/2016

20/2017

21/2018 

 

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana

Czasopismo zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Tomy 1-13 udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Od tomu 14/2011 teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.

88x31

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2018, godz. 04:00 - Marta Ordon