Aktualności / Wydarzenia

Nagroda dla absolwentki niderlandystyki

Nagroda dla absolwentki niderlandystyki KULAbsolwentka filologii niderlandzkiej II stopnia, mgr Julia Frejlich-Chacińska, znalazła się w gronie trzech laureatów konkursu na najlepszą niderlandystyczną pracę dyplomową powstałą na uczelniach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2020-2021. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Comenius (https://comeniusned.eu/), zrzeszające filologów niderlandzkich z Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Łotwa, Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria). Absolwentka KUL jest autorką pracy Het motief van muziekinstrumenten in de Nederlandse emblemata van de Gouden Eeuw (Motyw instrumentów muzycznych w niderlandzkich emblematach Złotego Wieku), która powstała pod  opieką dr. hab. Marcina Polkowskiego, prof. KUL.