Aktualności / Wydarzenia

Studenci KUL laureatami konkursu MSZ

16 grudnia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wręczono nagrody za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. W tym roku jury nie przyznało nagrody pierwszego stopnia. Natomiast nagrodę drugiego stopnia, ex aequo z Krzysztofem Kowalskim z UJ, otrzymał Kamil Kwiatkowski. Nagrodzona została jego praca „Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego”, napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pod kierunkiem dr Anny Szarek-Zwijacz. Na tym samym seminarium powstała praca nagrodzona wyróżnieniem - „Cyberataki jako użycie siły w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych” autorstwa Mateusza Słabka.

Konkurs MSZ na najlepszą pracę magisterką jest organizowany od 1989 roku. Jego założeniem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej. Na tegoroczną 33. edycję konkursu nadesłano 39 prac, spośród których wyróżnionych zostało 7.

Serdecznie gratulujemy!