Aktualności / Wydarzenia

Prof. Sławomir Jacek Żurek redaktorem serii monograficznej Wydawnictwa Petera Langa

Prof. Sławomir Jacek Żurek, literaturoznawca, kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL, został współredaktorem serii wydawniczej „Studies in Jewish History and Memory”. Seria ma na celu stworzenie forum dla interdyscyplinarnych studiów na temat historii i kultury Żydów, obejmuje szerokie spektrum zagadnień, m.in. antysemityzm, stosunki polsko-żydowskie, Holokaust, nacjonalizm, pochodzenie etniczne i tożsamość, a także europeizację pamięci. Studia wydaje prestiżowe wydawnictwo Peter Lang, publikujące recenzowane monografie naukowe, specjalizujące się w naukach humanistycznych i społecznych.

 

Serdecznie gratulujemy!