W dowód uznania za zaangażowanie na rzecz uniwersytetu,

w różnych obszarach jego działalności, zarówno naukowo-dydaktycznej, badawczej, jak administracyjnej i społecznej,

podczas uroczystości, która miała miejsce 21 grudnia 2021 r.,

odznaczeniami państwowymi  zostało uhonorowanych 17 pracowników

Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostali:

 

Srebrny Krzyż Zasługi:

Pani dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska,

 

Brązowy Krzyż Zasługi:

Pani dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

 

Medal Złoty za długoletnią służbę przypadł w udziale

Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Tyszczykowi

 

Medal Srebrny za długoletnią służbę otrzymali:

 

Pan dr hab. Janusz Bień

Pan dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

Pani dr hab. Ewa Osek, prof. KUL

Pani dr hab. Anna Rutka, prof. KUL

Pani dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL

Pan dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL

 

 

Decyzją Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali wyróżnieni:

 

Pani dr Anna Antonowicz

Pan prof. dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski

Pan dr Tomasz Niestorowicz

Pani dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

Pan dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

Pan prof. dr hab. Henryk Wąsowicz    

 

Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej postanowieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej uhonorowani zostali:

 

Pani dr hab. Iwona Sawulska

Pani dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

Pan dr Andrzej Gładysz

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym!

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2022, godz. 10:40 - Joanna Wiatr