Aktualności / Wydarzenia

Debaty Areopagu Uniwersytetów będą kontynuowane w 2022 r.

Areopag Uniwersytetów - debata na Uniwersytecie WarszawskimAreopag Uniwersytetów będzie kontynuowany w szerszym formacie, z udziałem dodatkowych uczelni - zapowiedzieli rektorzy KUL, UW, UJ i UAM podczas debaty poświęconej gospodarce, finansom i zarządzaniu w dobie pandemii COVID-19 – spotkania będącego podsumowaniem I edycji Areopagu. „Nasze spotkania pokazują, że istnieje potrzeba dialogu na wysokim poziomie” – podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Wydarzenie, któremu patronuje KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, odbyło się 10 stycznia br. w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim.

„Większość z nas dostrzegała potrzebę tych spotkań i większość z nas zdawałaRektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podczas Areopagu Uniwersytetów na Uniwersytecie Warszawskim sobie również sprawę, że reprezentujemy środowiska, które potrafią dyskutować ze sobą na wysokim poziomie. Codzienność jednak sprawia, że jesteśmy zmęczeni problemami dnia codziennego i nie zawsze dostrzegamy wartość środowisk naukowych w Polsce” – zaznaczył ks. prof. Kalinowski, dziękując władzom pozostałych uczelni za podjęcie i poparcie Areopagu Uniwersytetów, którego debaty pomagają lepiej rozumieć wyzwania współczesności.

Dodał przy tym, że oczekiwanie organizowania takich debat formułują nie tylko środowiska naukowe, ale także społeczeństwo w Polsce.

Tematem czwartego już spotkania Areopagu Uniwersytetów były problemy gospodarcze z jakimi zmaga się cały świat, w tym Polska, od początku pandemii. Jej uczestnicy – naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodzili się, że epidemia koronawirusa okazała się jednym z najważniejszych czynników zmieniających życie społeczno-ekonomiczne w pierwszych dekadach XXI w.

Makroekonomiczne konsekwencje kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 przedstawił prof. Marian Żukowski, który kieruje Katedrą Polityki Gospodarczej i Bankowości w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL. „Ten kryzys to jest wojna, w której pandemia zaatakowała jednocześnie społeczeństwo i gospodarkę” – mówił prof. Żukowski i przypomniał, że z tego powodu PKB w 2020 r. spadł w Polsce o 2,7 proc., ponadto ograniczono m.in. inwestycje ogółem o 5 proc., choć wzrosły one w opiece zdrowotnej.

Prof. Marian Żukowski podczas Areopagu Uniwersytetów na Uniwersytecie WarszawskimEkspert KUL zaznaczył, że trudności gospodarcze występują głównie w sektorze turystycznym, hotelarskim, gastronomicznym i w transporcie, natomiast nie w sektorze związanym np. z nowymi technologiami. „Niektóre gałęzie gospodarki rosną, szczególnie e-biznes. Obserwujemy też pewną rewolucję w świadczeniu pracy. Dzisiaj około pięć procent społeczeństwa pracuje zdalnie, co jeszcze dwa lata było rzeczą niewyobrażalną” – mówił prof. Żukowski.

Za niepokojące zjawisko uznał przy tym przerzucanie skutków walki z pandemią na następne pokolenia. „Finansujemy długiem bieżące potrzeby” – wyjaśnił podając, że obecnie dług publiczny wynosi ok. 1,4 biliona złotych, czyli 55 proc. rocznego PKB (przy konstytucyjnym ograniczeniu do 60 proc.). Niektóre kraje choć mają większe zadłużenie, to jednocześnie – jak zwrócił uwagę ekonomista z KUL – mają większy PKB.

Prof. Żukowski przypomniał też, że wyjście z kryzysu może być znacznie łatwiejsze przy wsparciu Unii Europejskiej. W ramach Funduszu Odbudowy Polsce ma przypaść 650 mld zł dotacji i 150 mld zł pożyczek. Dodał też, że otwarta kwestią pozostaje sprawa przyjęcia przez Polskę waluty euro. W lipcu 2021 r. 51 proc. Polaków (na podstawie sondażu Eurobarometru) było za przyjęciem euro. Z europejskiej waluty, co warte podkreślenia, zadowolonych jest aż 79 proc. mieszkańców strefy euro.

W debacie, która w całości dostępna jest na kanale UW na YouTube, wzięli udział również dr hab. Grzegorz Tchorek z UW, który przedstawił m.in. sytuację na rynkach finansowych w okresie pandemii, prof. Lucyna Błażejczyk-Majka z UAM, która omówiła m.in. procesy globalizacyjne i deglobalizacyjne oraz prof. Wojciech Czakon z UJ, który poruszył m.in. temat wpływu kryzysu na zarządzanie organizacją i postawy społeczne.

Debata Areopagu Uniwersytetów na Uniwersytecie WarszawskimGłówną ideą Areopagu Uniwersytetów jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej. Podczas spotkania rektorzy (poza rektorem KUL ks. prof. Mirosławem Kalinowskim obecni byli rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UJ prof. Jacek Popiel i rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska), eksperci, naukowcy oraz studenci mają okazję dyskutować o zmieniającym się świecie w czasie pandemii.

Cykl debat jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Do tej pory eksperci omawiali zagadnienia dotyczące systemu wartości w okresie pandemii (18 października 2021 r. na KUL), granic etycznych medycyny (8 listopada na UJ) oraz relacji społecznych (6 grudnia na UAM).