KOMITET NAUKOWY

prof. Ryszard Maciejewski – Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

dr hab. Barbara Bałan, prof. WUM

dr hab. Eliza Blicharska, UM

dr Anna Boguszewska-Czubara

dr Katarzyna Czarnek

prof. Jarosław Dastych, IBM PAN

dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL

dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, prof. PG

Prof. Wiesław Deptuła, UMK Toruń

dr hab. Marta Fiołka, prof. UMSC

dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL

prof. Bolesław Kalicki, WIM

dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL

dr hab. Sławomir Lewicki, prof.  IGBZ  PAN

prof. Jacek Malejczyk,  WUM

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL

dr hab. Marta Olech

dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska, prof. UPP

ppłk dr hab. Marek Saracyn WIM

dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL

dr Dorota Siwicka-Gieroba, prof. UM

prof. Andrzej K. Siwicki, UWM

prof. Ewa Skopińska – Różewska, WIHE

dr hab. Tomasz Skrzypek, prof. KUL

dr hab. Bartosz Słomiński, GUMed

prof. Elżbieta Starosławska, COZL

dr hab. Agnieszka Szopa, UJ

prof. Marek Tchórzewski, UMCS Lublin

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

dr Agata Tomaszewska, WIM

prof. Waldemar Turski, UM Lublin

prof. Barbara Wróblewska, IRZBŻ PAN

 


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Katarzyna Czarnek - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

prof. Andrzej K. Siwicki – Vice- Przewodniczący

dr Robert Zdanowski – Vice -Przewodniczący

prof. Ryszard Maciejewski, UM, KUL

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL

dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL

dr Ilona Sadok, KUL

dr Rafał Łopucki, KUL

dr Monika Janeczko, KUL

dr Radosław Mencfel, KUL

dr Edyta Kaczorek-Łukowska, UWM

dr Patrycja Schulz, IRŚ Olsztyn

dr Agnieszka Rustecka, WIM

dr Dorota Siwicka-Gieroba, prof. UM

dr Łukasz Szymański,  IGBZ PAN

mgr Agnieszka Słodkowska, KUL

mgr Agnieszka Krzyszczak, KUL

mgr Ewa Szczucińska, UWM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022, godz. 14:04 - Rafał Łopucki