Laureat Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego 2002

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz FijałkowskiProf. dr hab. n. med. Włodzimierz Fijałkowski urodził się 4.06.1917 r. w Bobrownikach nad Wisłą. Studia medyczne rozpoczął na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, a kontynuował w tajnym nauczaniu w Warszawie oraz na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu. W czasie wojny więziony był w Auschwitz-Birkenau oraz innych obozach na terenie Wirtembergii. Po powrocie do kraju uczestniczył w odbudowie służby zdrowia.

W Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku uzyskał II stopień specjalizacji oraz doktorat w zakresie nauk medycznych. Przez pięć lat pracował w Bystrzycy Kłodzkiej, tworząc tam oddział ginekologiczno-położniczy. W 1955 r. rozpoczął pracę w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Łodzi. Habilitował się na podstawie pracy pt. "Szkoła Rodzenia oparta na podstawach psychologicznych". Był szykanowany przez Komitet Uczelniany PZPR z powodu odmowy dokonywania aborcji. Habilitację mu zatwierdzono, ale nie otrzymał etatu docenta. W 1974 r. usunięto go z Akademii Medycznej.

Wiosną 1981 r. został oficjalnie przeproszony przez rektora uczelni za nieuzasadnione zwolnienie i przywrócony do pracy. W 1992 r. Rada Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi nadała mu tytuł profesora.

Profesor Fijałkowski jest członkiem kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (w latach 1974-1985 przewodniczący sekcji psychosomatycznej); Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; International Federation for Family Promotion; Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale Psychologie (od 1978 do 1986 r. członek Zarządu). Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Był wieloletnim przewodniczący Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa. Jest członkiem honorowym tego towarzystwa oraz członkiem honorowym Papieskiej Akademii Pro Vita.

W uznaniu jego osiągnięć w dziedzinie medycyny został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993) oraz Krzyżem Komandorskim św. Grzegorza Wielkiego (1998). Rypin - miasto jego dzieciństwa - obdarzyło go tytułem Obywatela Honorowego (1998).

Praca naukowa prof. Fijałkowskiego skupia się na trzech zagadnieniach: rozwijaniu i wdrażaniu programu Naturalnego Planowania Rodziny; opracowaniu i promocji porodu naturalnego; studiowaniu i upowszechnianiu biologicznego, psychologicznego i pedagogicznego aspektu rozwoju dziecka w okresie prenatalnym.

Profesor Fijałkowski przyczynił się znacząco do głębokiej odnowy położnictwa w Polsce. Drogą do celu była stworzona przez niego Szkoła Rodzenia, która stała się szkołą modelową dla całego kraju. Prowadził systematycznie szkolenie kadr, by zapewnić tym placówkom wysoki poziom fachowości.

Jest autorem ponad 150 prac drukowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz 26 książek.

Profesor Włodzimierz Fijałkowski łączy w sobie wysoki profesjonalizm zawodowy z głębokim etosem człowieka i uczonego. Obok twórczości naukowej angażował się w rozległą działalność organizacyjno-społeczną. Całą jego twórczość cechuje głęboki humanizm, przeniknięty wartościami chrześcijańskimi. Wartości te inspirowały działanie Profesora, kreowały jego postawy życiowe i stanowiły przedmiot szczególnej troski o to, aby je wpisać w świadomość społeczeństwa polskiego. Zasługi Profesora w tym zakresie są istotne i jednoznaczne.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2008, godz. 14:02 - Stanisław Sarek