Z satysfakcją informujemy, że po pozytywnym przejściu weryfikacji i otrzymaniu pozytywnych opinii recenzentów, czasopismo WPPKiA KUL
"Review of European and Comparative Law"
zostało uwzględnione w Web of Science, prestiżowej międzynarodowej bazie prowadzonej przez Clarivate Analytics.
Proces indeksowania czasopisma objął także archiwalne wydania czasopisma, rozpoczynając od 2020 r.
 

Dziękując całej Redakcji naszego czasopisma za pracę na rzecz WPPKiA KUL,

serdecznie gratulujemy odniesionego sukcesu.

 

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2022, godz. 11:39 - Agnieszka Dębska