Aktualności / Wydarzenia

54. Tydzień Eklezjologiczny: Kościół świętych

54_tydzeklezjolog Już po raz 54. na KUL odbędzie się Tydzień Eklezjologiczny. Tematem przewodnim tegorocznych obrad będzie „Kościół świętych”. Gospodarzem wydarzenia, które odbędzie się w terminie 17-19 maja 2022 r., w sali 1031 Kolegium Jana Pawła II (X piętro), jest Koło Naukowe Teologów.

Świętość, to - jak pisał Jan Paweł II - „dążenie do «wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego”. Jak wyjaśniał, nie należy mylnie pojmować, że ten ideał doskonałości jest „wizją życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym «geniuszom» świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania” (Novo millennio ineunte).

Podczas tegorocznej konferencji eklezjologicznej studenci i wykładowcy KUL oraz zaproszeni goście z polskich i zagranicznych uniwersytetów analizować będą temat świętości z różnych perspektyw – w ujęciu biblijnym, tradycji Kościoła, z perspektywy ekumenicznej czy teologii moralnej i historii sztuki. Obrady naukowe będą rozpoczynały się Mszą św. w Kościele Akademickim KUL, której pierwszego dnia obrad przewodniczyć będzie Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik.

W programie wydarzenia znalazło się wiele interesujących prelekcji, m.in. „Świętość – wieczny odpoczynek? Czym się zajmują zbawieni?”, którą wygłosi o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv z Papieskiego Wydziału Teologicznego Świętego Bonawentury w Rzymie; „Teologia laikatu i synodalność jako droga realizacji powszechnego powołania do świętości” – temat przygotowany przez ks. prof. Andrzeja Proniewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku czy wykład ks. prof. Tadeusza Zadykowicza z KUL o kontrowersyjnych obrazach świętych.

 

Transmisja dzień pierwszy:

Transmisja dzień drugi: