RNP-winieta2

Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo kanoniczne, Administracja

Annals of Juridical Sciences: Law, Canon Law, Administration

ISSN 1507-7896

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Juan I. Arietta, Antoni Dębiński, Dariusz Dudek, Andrzej Dzięga, Józef Krukowski (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), Wojciech Łączkowski, Henryk Misztal, Marek Safjan, Mieczysław Sawczuk, Stanisław Wrzosek

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Józef Krukowski (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Antoni Kość (ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF), Krzysztof Orzeszyna (SEKRETARZ / SECRETARY), Robert Andrzejczuk, Mirosław Sitarz, Katarzyna Maćkowska

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2013, godz. 10:02 - Stanisław Sarek