RT-winieta2

[Czasopisma Wydziału Teologicznego]

Od 2009 r. wydawane wcześniej osobne zeszyty (od 1 do 10) w ramach „Roczników Teologicznych” (Annals of Thology, ISSN 1233-1457), poświęcone poszczególnym dyscyplinom teologicznym, usamodzielniły się, uzyskując nowe tytuły i numery ISSN. Śladem kontynuacji jest numeracja woluminów: oprócz bieżącego numeru rocznego w nawiasie umieszczany jest przyrastający numer dawnych „Roczników Teologicznych”, tak więc t. 1 za rok 2009 oznaczony jest jako 1(56) 2009, t. 2 zaś jako 2(57) 2010 etc.

 

Editae auctoritate ordinarii

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 21:25 - Stanisław Sarek