SP-winieta

Studia Polonijne

ISSN 0137-5210

WSPÓŁWYDAWCA / CO-EDITOR: Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Wiesław Caban, Roman Dzwonkowski, Stanisław Kowalczyk, Władysław S. Kucharski, Jan Mazur, Tomasz Panfil (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Edward Olszewski, Marian Radwan, Tadeusz Radzik, Józef Szymański (SEKRETARZ REDAKCJI / SEKRETARY), Wiesław Śladkowski, Edward Walewander, Jan Walkusz, Anzelm Weiss. Mieczysław Wieliczko. Marek T. Zahajkjewicz, Zygmunt Zieliński


Studia Polonijne 29 (2008)


Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 13:30 - Stanisław Sarek