Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przez Instytut Psychologii KUL wspólnie z Instytutem Psychologii UMCS 30. Kolokwiach Psychologicznych PAN, które odbędą się w dniach 9 - 11 czerwca 2022. Obrady będą miały miejsce w Instytucie Psychologii UMCS, ul. Głęboka 45.

Szczegółowy program konferencji znajduje się się na stronie: http://30kolokwiapsychologicznepan.umcs.pl/index.php/program

W programie tegorocznych Kolokwiów przewidziano m.in. szereg ciekawych wykładów, sesję posterową, panel dyskusyjny poświęcony badaniom różnic indywidualnych oraz sesję specjalną przygotowaną przez uczniów Profesora Jana Strelaua.
Temat przewodni 30. Kolokwiów brzmi: „Różnice indywidualne w wyjaśnianiu funkcjonowania człowieka - Profesorowi Janowi Strelauowi pro memoria".

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022, godz. 14:11 - Maria Mazurek-Olszowa