Aktualności / Wydarzenia

Program „Solidarni z Ukrainą”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do programu „Solidarni z Ukrainą”!

 

Program dedykowany jest studentom obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski z terytorium Ukrainy po 23 lutego 2022 r. i chcieliby kontynuować studia lub odbywać inne formy kształcenia w KUL.

 

W ramach projektu KUL oferuje studentom następujące formy wsparcia:

  • stypendium w wysokości 1500 zł. miesięcznie;
  • pokrycie kosztów zamieszkania w domu studenckim KUL;
  • bezpłatny kurs języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin zajęć tygodniowo;
  • dostęp do opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

 

Rekrutacja będzie prowadzona od chwili ogłoszenia naboru do 23 czerwca 2022 r. włącznie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL.

 

WIĘCEJ INFORMACJI