Dr hab. Rafał Sura z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego został
powołany na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Dr hab. Rafał Sura jest absolwentem i od 2003 roku wykładowcą Wydziału
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, aktualnie pracownikiem
Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. Obszarem jego aktywności
naukowej jest prawo finansowe, administracyjne oraz prawo rynku
finansowego. W przeszłości był m.in. sędzią Trybunału Stanu (2015-2016)
oraz członkiem Rady Polityki Pieniężnej (2016-2022).
Serdecznie gratulujemy!

Autor: Michał Bednarczyk
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2022, godz. 15:25 - Michał Bednarczyk