Nauka / Zespół Ekspertów KUL / Eksperci / Aleksandra KUCZYŃSKA-ZONIK

Rail Baltica i infrastruktura w regionie Bałtyku

Aleksandra KUCZYŃSKA-ZONIK | 2022-08-09

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik w komentarzu dla TVP3 Lublin: "jeśli państwa bałtyckie chcą być

ważną częścią europejskiej sieci gospodarczej, muszą zwiększać nakłady na Infrastrukturę.

Temu służy również budowa Rail Baltica".

 

Link do komentarza

Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Kontakt

aleksandra.kuczynska-zonik@kul.pl