Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie zaprasza studentów do składania aplikacji na program trwający 1 semestr w roku akademickim 2022-2023.

CST Toolkit jest przeznaczony dla studentów na poziomie magisterskim lub doktoranckim, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu katolickiej nauki społecznej (Catholic social teaching CST) oraz powiązanych z nią dyscyplin nauk społecznych podczas pobytu w Rzymie, mogąc w ten sposób skorzystać z obecności centralnych instytucji Kościoła katolickiego.

Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie oferuje 6 stypendiów na jeden semestr (od stycznia do czerwca) na Wydziale Nauk Społecznych (Faculty of Social Sciences FASS) Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.

*Termin składania wniosków*: *31 sierpnia 2022 r.*

Szczegółowa procedura kwalifikacji i lista wymaganych dokumentów.

Informacje o Kursach w dostępne są na stronie https://angelicum.it/academics/social-sciences/courses/

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2022, godz. 08:36 - Maria Mazurek-Olszowa