Aktualności / Wydarzenia

Dr Dawid Kostecki dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

tbDr Dawid Kostecki został powołany na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Nominację odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Dawid Kostecki ukończył prawo (2014 r.) oraz historię (2016 r.) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Stopień naukowy doktora nauk prawnych (z wyróżnieniem) uzyskał w 2020 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego SJ” (promotor: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL). Ukończył również studia podyplomowe Executive Master Business of Administration oraz Doctor Business of Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Od 2019 r. współpracuje z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Pełnił także funkcję Wicestarosty Powiatu Łęczyńskiego.

W dniu 24 czerwca 2022 r. Dr Dawid Kostecki odebrał prestiżową Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Podstawą zwycięstwa w konkursie była monografia opublikowana na podstawie rozprawy doktorskiej.

Dr Dawid Kostecki prowadzi zajęcia zlecone w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL. W swoich publikacjach naukowych porusza zagadnienia związane z aksjologią, relacją prawa i moralności oraz filozofią prawa.

 

                                                                        Serdecznie gratulujemy!

Fot. nawa.gov.pl