Dr inż. Maciej Jarzębski z Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska opublikował artykuł pt. Core–shell fluorinated methacrylate nanoparticles with Rhodamine-B for confocal microscopy and fluorescence correlation spectroscopy applications na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Fluorine Chemistry” (25 pkt na liście A MNiSW; impact factor: 1.948).

Gratulujemy!

 

impact_factor_jarzebski

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2016, godz. 21:53 - Rafał Podleśny