Pracownicy naszego Wydziału - mgr Mariusz Trzciński i dr Taras Kavetskyy,  współautorami publikacji pt. Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron. W artykule przedstawiono wyniki badań próbek B:PMMA poddanych modyfikacji przy energii 40 keV, dawce jonów od 6.25x10^14 do 2.5x10^16 jonów/cm^2 oraz gęstości prądu 2uA/cm^2. Badania potwierdzają teorię formowania defektów podczas niskoenergetycznej implantacji jonowej wpływającej na zmianę struktury polimerów.

Artykuł został opublikowany w specjalistycznym czasopiśmie Journal of Materials Science: Materials in Electronics, który znajduje się na punktowanej liście czasopism MNiSW (25 pkt.) i posiada Impact Factor 1.798. 

 

Autorom gratulujemy!

 

 
 
Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, godz. 15:32 - Małgorzata Wolak