Z przyjemnością informujemy, że została zaakceptowana do druku publikacja, której współautorem jest pracownik naszego wydziału dr n. fiz. dr n. techn. inż. Maciej Jarzębski. Artykuł ukaże się w prestiżowym czasopiśmie „Langmuir”, którego wydawcą jest American Chemical Society. Pismo posiada 35 pkt na ministerialnej liście A, a jego Impact Factor wynosi 4,457. Abstrakt artykułu dostępny jest pod linkiem: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.5b04605. Współautorowi gratulujemy!

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2016, godz. 21:51 - Rafał Podleśny